بانک اطلاعات مشاغل کرج

بیمارستان البرز

لطفا در هنگام تماس بگویید که آگهی را در کرج تبلیغ دیده اید.
باغستان - انتهاي باغستان غربي ، بلوار پرستار
داخلي ، ارتوپدي ، جراحي ، عفوني ، اورولوژي ، قلب ، مغزواعصاب ، ENT ،

بخشهای بستری
اورژانس /دیالیز/اتاق عمل /بلوک زایمان /اتاق عمل زنان /زنان و زایمان /نوزادان /NICU

امکانات پاراکیلینیکی
آزمایشگاه /پاتوبیولوژی /رادیولوژی /سونوگرافی /سی تی اسکن /MRI(در حال راه اندازی) /اکوکاردیوگرافی /تست ورزش /الکتروکاردیوگرافی(ECG