بانک اطلاعات مشاغل کرج

بیمارستان شهيد باهنر

لطفا در هنگام تماس بگویید که آگهی را در کرج تبلیغ دیده اید
عظیمیه - سه راه عظيميه
32505055 - 32509256 - 32509257
كودكان ، ICU نوزادان ، دياليز ، جراحي عمومي
مشاغل مرتبط