بانک اطلاعات مشاغل کرج

بیمارستان كسري

لطفا در هنگام تماس بگویید که آگهی را در کرج تبلیغ دیده اید
جهانشهر - خيابان كسري
34416232 - 34416233 - 34416234
زنان و زايمان ، ويژه ، جراحي عمومي ، قلب ، اورتوپدي ، داخلي ، ICU,CCU
مشاغل مرتبط