بانک اطلاعات مشاغل کرج

درمانگاه ثريا

لطفا در هنگام تماس بگویید که آگهی را در کرج تبلیغ دیده اید.
عظیمیه - ميدان آزادگان ، ابتداي خيابان برغان
داخلي ، جراحي ، گوش وحلق وبيني ، چشم ، زنان ، مامايي ، پوست ، فيزيوتراپي