بانک اطلاعات مشاغل کرج

درمانگاه وحدت

لطفا در هنگام تماس بگویید که آگهی را در کرج تبلیغ دیده اید
شهرك وحدت - خ سوم غربي
36608209
داخلي ، جراحي ، دندانپزشكي ، روانپزشكي ، زنان ، مامايي ، اطفال ، آزمايشگاه ، تغذيه ، پوست
مشاغل مرتبط