بانک اطلاعات مشاغل کرج

دکتر کاظم قاسمی

لطفا در هنگام تماس بگویید که آگهی را در کرج تبلیغ دیده اید
فردیس - نرسیده به فلکه 3 مجتمع ولی عصر طبقه 2
36532575
متخصص جراحی عمومی
مشاغل مرتبط