بانک اطلاعات مشاغل کرج

مجتمع نيكوكاري رعد

لطفا در هنگام تماس بگویید که آگهی را در کرج تبلیغ دیده اید.
ميدان شهدا - خيابان برغان ، نرسيده به بانك ملي خيابان شهيد جباري خيابان شهيد اصغر محمدي جنب مدرسه راهنمايي شهيد منتظري
آموزشي و توانبخشي معلولين جسمي حركتي بالاي 14 سال