بانک اطلاعات مشاغل کرج

مرکز تصویربرداری پزشکی زعیم

لطفا در هنگام تماس بگویید که آگهی را در کرج تبلیغ دیده اید
میدان سپاه - روبروی مخابرات برج طاق کسری واحد 301
34462531 - 34462153
پرتو شناسي سونوگرافي راديولوژي
مراکز راديولوژي ویژه
مشاغل مرتبط