بانک اطلاعات مشاغل کرج
دبستان دخترانه کرج
1 : دبستان دخترانه ادینه
خيابان طالقاني - بلوار طالقانی شمالی -ازادگان - بطرف میدان طالقانی - جنب برج میلاد -خ حسینی پ32
32506206-32539867
09125621337
2 : دبستان دخترانه مائده
دبستان دخترانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
کیانمهر - ميدان امام _خيابان آزادي گلستان 5پ 20
3 : دبستان دخترانه احسان
دبستان دخترانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
شاهين ويلا - خ دهم غربي قلم پلاک 8
4 : دبستان دخترانه حقايق
دبستان دخترانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
45 متري گلشهر - خيابان اختر شرقي پلاک 50
5 : دبستان دخترانه نگين البرز
دبستان دخترانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
مهرويلا - خروجي اتوبان _خيابان بزرگمهرغربي پ 230
6 : دبستان دخترانه ساره
دبستان دخترانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
شاهين ويلا - خ 15غربي قلم پ 66
7 : دبستان دخترانه آتيه
دبستان دخترانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
مهرشهر - بلوارشهرداري _خيابان 205 پ 98
8 : دبستان دخترانه طلوع دانش
دبستان دخترانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
مهرشهر - انتهاي بلوار ارم خ نرگس شرقي
9 : دبستان دخترانه متيني
دبستان دخترانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
کیانمهر - خيابان ازادي گلستان 5 پلاک 20
10 : دبستان دخترانه حسنيه
دبستان دخترانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
45 متري گلشهر - خ شهيدصفاريان , پ19