بانک اطلاعات مشاغل کرج
دبستان پسرانه کرج
1 : دبستان پسرانه دبستان اسوه
دبستان پسرانه
دبستان غیر دولتی اسوه در سال 1373 به همت اسماعیل سرمشقی تاسیس گردید. دبستان اسوه
گلشهر - کوجه روبروی پاساي علی و شهید افتخاری ، پلاک 14
2 : دبستان پسرانه آزاده
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
کمالشهر - شهرک اميرالمومنين
3 : دبستان پسرانه استاد شهريار
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
ميانجاده - حيدرآباد ، بلوارامام خميني کوچه استادشهريار
4 : دبستان پسرانه مالک اشتر
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
کمالشهر - شهرک اميرالمومنين خيابان شهيديادگار
5 : دبستان پسرانه شهيد پرورش
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
مهرشهر - کيانمهر ، ميدان مهرگان ، خيابان نورداهواز ، محاسب
6 : دبستان پسرانه نکونام
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
شاهين ويلا - بنياد مدرس جنوبي خيابان هشتم شرقي
7 : دبستان پسرانه شهيد صياد شيرازي
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 1 آموزش و پرورش )
کمالشهر - جنب مسجدجامع
8 : دبستان پسرانه شهيد نراقي
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
حصارک - انتهاي خيابان شهيدان فاضلي
9 : دبستان پسرانه امام رضا(ع)
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
ساير مناطق - جاده قزلحصار روبروي بي سيم ابتداي شهرکسهرابيه
10 : دبستان پسرانه امام حسن مجتبي (ع)
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 1 آموزش و پرورش )
مهرشهر - کيانمهر ، بلوار اميرکبير ، خيابان بسيج