بانک اطلاعات مشاغل کرج
دبستان پسرانه کرج
1 : دبستان پسرانه دبستان اسوه
دبستان پسرانه
دبستان غیر دولتی اسوه در سال 1373 به همت اسماعیل سرمشقی تاسیس گردید. دبستان اسوه
45 متري گلشهر - کوجه روبروی پاساي علی و شهید افتخاری ، پلاک 14
34555730
09123669523
2 : دبستان پسرانه آزاده
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
کمالشهر - شهرک اميرالمومنين
3 : دبستان پسرانه استاد شهريار
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
حيدرآباد - بلوارامام خميني کوچه استادشهريار
4 : دبستان پسرانه مالک اشتر
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
کمالشهر - شهرک اميرالمومنين خ شهيديادگار
5 : دبستان پسرانه شهيد پرورش
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
کیانمهر - ميدان مهرگان _خ نورداهواز_محاسب
6 : دبستان پسرانه نکونام
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
شاهين ويلا - بنياد مدرس جنوبي خ هشتم شرقي
7 : دبستان پسرانه شهيد صياد شيرازي
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 1 آموزش و پرورش )
کمالشهر - جنب مسجدجامع
8 : دبستان پسرانه شهيد نراقي
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
حصارک بالا - انتهاي خ شهيدان فاضلي
9 : دبستان پسرانه امام رضا(ع)
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
جاده قزلحصار روبروي بي سيم ابتداي شهرکسهرابيه
10 : دبستان پسرانه امام حسن مجتبي (ع)
دبستان پسرانه
كرج (ناحيه 1 آموزش و پرورش )
کیانمهر - بلوار اميرکبير , خيابان بسيج