بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص بیهوشی کرج
1 : دکتر ساسان سماواتیان
متخصص بیهوشی
متخصص بيهوشي
بیمارستان امام خمینی
2 : دکتر محمد الموتی
متخصص بیهوشی
متخصص بيهوشي
ساسانی بلوارآیت اله دستغیب جنب داروخانه خدابنده لو
3 : دکتر نرگس پایانی
متخصص بیهوشی
متخصص بيهوشي
فاز 3بلوك 3پلاك 42طبقه 3
4 : دکتر حجت اله كریم آبادی
متخصص بیهوشی
متخصص بيهوشي
خيابان شهيد بهشتي - نرسیده به چهارراه طالقانی
5 : دکتر سید محمد علی خسروی
متخصص بیهوشی
متخصص بيهوشي
گوهردشت - خيابان اصلی نرسیده به 11 غربی جنب بازاررامین
6 : دکتر عارف قطبی
متخصص بیهوشی
متخصص بيهوشي
حصارک پایین - خيابان مالك اشتر پلاك 401