بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص بیهوشی کرج
1 : دكتر ساسان سماواتیان
متخصص بیهوشی
متخصص بيهوشي
ساير مناطق - بیمارستان امام خمینی
2 : دكتر محمد الموتی
متخصص بیهوشی
متخصص بيهوشي
ساير مناطق - ساسانی بلوارآیت اله دستغیب جنب داروخانه خدابنده لو
3 : دكتر نرگس پایانی
متخصص بیهوشی
متخصص بيهوشي
ساير مناطق - فاز 3بلوك 3پلاك 42طبقه 3
4 : دكتر حجت اله كریم آبادی
متخصص بیهوشی
متخصص بيهوشي
خيابان بهشتي - نرسیده به چهارراه طالقانی
5 : دكتر سید محمد علی خسروی
متخصص بیهوشی
متخصص بيهوشي
گوهردشت - خيابان اصلی نرسیده به 11 غربی جنب بازاررامین
6 : دكتر عارف قطبی
متخصص بیهوشی
متخصص بيهوشي
حصارک - خيابان مالك اشتر پلاك 401