بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص داخلی کرج
1 : دکتر سید محمد اشتاء
متخصص داخلی
متخصص داخلی
سه راه گوهردشت - ساختمان سجادیان , طبقه اول
2 : دکتر ساسان عباسی شرقی
متخصص داخلی
متخصص داخلی
چهارراه طالقانی - طالقانی جنوبی ساختمان سبز طبقه همكف
3 : دکتر ابوالقاسم افسر
متخصص داخلی
متخصص داخلی
مهرشهر - خيابان شهیدرسولی نرسیده به مسجدجامع
4 : دکتر فاطمه برناكی
متخصص داخلی
متخصص داخلی
گوهردشت - فلکه 2 جنب اداره پست
5 : دکتر مژگان قهرمانی
متخصص داخلی
متخصص داخلی
خيابان شهيد بهشتي - بین چهارراه طالقانی ومیدان شهداروبروی بیمه ایران
6 : دکتر فریبا صالحی
متخصص داخلی
متخصص داخلی
محمد شهر - بلوار امام خمینی نبش بانک کشاورزی طبقه 1
7 : دکتر نسرین آجیلیان
متخصص داخلی
متخصص داخلی
چهارراه طالقانی - جنب اداره پست ساختمان امید و602
8 : دکتر محمد تقی میران
متخصص داخلی
متخصص داخلی
جنب بانک سپه روزبان ساختمان ایران زمین
9 : دکتر محسن پاكزاده ماسوله
متخصص داخلی
متخصص داخلی
خيابان شهيد بهشتي - تقاطع بهار , جنب قنادی رضا
10 : دکتر هوشنگ شكری رزاقی
متخصص داخلی
متخصص داخلی
چهارراه طالقانی - خيابان یادگاری ساختمان گلایل