بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص داخلی کرج
1 : دكتر دوستعلی اله دانه
متخصص داخلی
متخصص داخلی
ساير مناطق - شهرك وحدت ، سوم غربی
2 : دكتر احمد معنوی تهرانی
متخصص داخلی
متخصص داخلی
فردیس - سه راه حافظیه
3 : دكتر ساسان ضیائی
متخصص داخلی
متخصص داخلی
فردیس - بین فلکه اول و دوم ، بن بست برانگی ، ساختمان مهرگان
4 : دكتر سید مجید حسینیان
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش
خيابان بهشتي - جنب هلال احمر مجتمع سروش طبقه 4
5 : دكتر مانی میرفیضی
متخصص داخلی
متخصص داخلی
خيابان بهشتي - نرسیده به ادراه پست مجتمع اداری امید
6 : دكتر محسن فرهنگی
متخصص داخلی
متخصص داخلی
طالقانی - چهارراه طالقاني ، بلوار طالقانی جنوبی کوچه مصطفی خمینی ساختمان طالقانی
7 : دكتر سید محمد اشتاء
متخصص داخلی
متخصص داخلی
گوهردشت - سه راه گوهردشت ، ساختمان سجادیان ، طبقه اول
8 : دكتر ابوالقاسم افسر
متخصص داخلی
متخصص داخلی
مهرشهر - خيابان شهیدرسولی نرسیده به مسجدجامع
9 : دكتر فاطمه برناكی
متخصص داخلی
متخصص داخلی
گوهردشت - فلکه 2 جنب اداره پست
10 : دكتر مژگان قهرمانی
متخصص داخلی
متخصص داخلی
خيابان بهشتي - بین چهارراه طالقانی ومیدان شهداروبروی بیمه ایران