بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص پرتو شناسی کرج
1 : دكتر ناصر پورمحمدی
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
فردیس - فلکه 2 درمانگاه به آفرین
2 : دكتر صالح طبیب نیا
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
فردیس - خيابان 10 کوچه گودرزی پ15
3 : دكتر محمد طاهر طاهری
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
فردیس - فلکه اول 16 متری شرقی رادیولوژی مرکزی فردیس
4 : دكتر غلامرضا گلبابائی
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
ماهدشت - خيابان بی بی سکینه مسجد جامع
5 : دكتر محمد حسین ترکی
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
فردیس - فلکه 5 فردیس درمانگاه رسالت
6 : دكتر علیرضا سرزعیم
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
خيابان بهشتي - نرسیده به ميدان سپاه برج طاق کسری
7 : دكتر محسن خدارحمی
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
ساير مناطق - خيابان غزل مرکز جراحی فارابی
8 : دكتر عزیزاله نیك منش
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
ساير مناطق - خيابان شهیدرجائی ، ك صالحی پلاك 41
9 : دكتر پروانه امیدملایری
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
گلشهر - نبش شقایق شرقی ساختمان پزشكان گلشهر
10 : دكتر حمید کریم زاده
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
ساير مناطق - نبش خیابان المهدی درمانگاه دکتر کریم زاده