بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص پرتو شناسی کرج
1 : دکتر شهین امانی نظام آبادی فراهانی
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
چهارراه طالقانی - ضلع جنوب غربی پلاك 316
2 : دکتر محمد باقر نوروزی صحنه
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
چهارراه طالقانی - بعد از ک گاز
3 : دکتر ناصر قائدشرفی
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
بلوار جمهوری - پلاك 11
4 : دکتر نسرین صدریه
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
گوهردشت - سه راه رجایی شهر , رادیولوژی
5 : دکتر جلال طباطبائی
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
گوهردشت - سه راه رجایی شهر
6 : دکتر فریبا نوحی
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
چهارراه طالقانی - جنب اداره پست ساختمان امید و 103
7 : دکتر شهاب ایزدی قهفرخی
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکان نیلوفر
8 : دکتر مریم ایزدی
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
نرسیده به ميدان میدان جنب کلینیک مهر مرکز تصویر برداری کرج
9 : دکتر شهربانو الوندی
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
خيابان شهيد بهشتي - روبروی بانک انصار درمانگاه بهبد
10 : دکتر محمدرضا طالقانی
متخصص پرتو شناسی
متخصص رادیولوژی
چهارراه طالقانی - ساختمان پردیس