بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص اورولوژی کرج
1 : دکتر احمد زرین
متخصص اورولوژی
متخصص نورولوژی
چهارراه طالقانی - بطرف آزادگان جنب داروخانه چلنگر
2 : دکتر غلامحسین علیشیری
متخصص اورولوژی
فوق تخصص روماتولوژی
چهارراه طالقانی - بعد از خیابان گاز ساختمان سبز
3 : دکتر عباسعلی داوودی
متخصص اورولوژی
فوق تخصص انکولوژی
چهارراه طالقانی - اول طالقانی جنوبی خيابان مصطفی خمینی مجتمع پزشكی طالقانی
4 : دکتر بهنوش عابدی اردكانی
متخصص اورولوژی
متخصص پاتولوژی
چهارراه هفت تير - بلوار هفت تیر بین چهارراههای كارخانه قند و مصباح روبروی بانك مسكن
5 : دکتر شهاب پیروی
متخصص اورولوژی
متخصص ارولوژیست
چهارراه طالقانی - پشت اداره پست ک تربیت بدنی
6 : دکتر توفیق جواد زاده
متخصص اورولوژی
متخصص پاتولوژی
خيابان شهيد بهشتي - پاساژ آزادی , طبقه دوم پلاك 31349 , آزمایشگاه
7 : دکتر سوسن میر هدایتی
متخصص اورولوژی
متخصص پاتولوژی
خيابان شهيد بهشتي - بین میدان شهدا وچهارراه طالقانی ساختمان پزشكان سینا طبقه سوم
8 : دکتر حسین اشرفیان
متخصص اورولوژی
متخصص نورولوژی
خيابان شهيد بهشتي - برج زرین گل
9 : دکتر محمد عربزاده بحری
متخصص اورولوژی
متخصص ارولوژیست
بلوار طالقاني - ک نسیم
10 : دکتر محمد رشید نسب میبدی
متخصص اورولوژی
متخصص ارولوژیست
بلوار طالقاني - ساختمان پزشكان ایران زمین