بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص اورولوژی کرج
1 : دكتر سلما طباطبائی
متخصص اورولوژی
متخصص پاتولوژی
فردیس - خ16 درمانگاه به آفرین
2 : دكتر رضا مشایخی تبریزی
متخصص اورولوژی
متخصص پاتولوژی
فردیس - بالاتر از فلکه 2 خيابان 16 درمانگاه به آفرین
3 : دكتر فرزانه شریفی
متخصص اورولوژی
متخصص پاتولوژی
فردیس - فلکه 2 خيابان 15 پ35
4 : دكتر علی رسولی یزدی
متخصص اورولوژی
متخصص پاتولوژی
ساير مناطق - شهرك وحدت ، کوچه 3 درمانگاه وحدت
5 : دكتر میترا شایقی كلیانی
متخصص اورولوژی
متخصص پاتولوژی
ماهدشت - بلوارامام میدان آزادگان
6 : دكتر حسن آشتیانی پور
متخصص اورولوژی
متخصص پاتولوژی
گلشهر - ساختمان پزشكان آزمایشگاه پاتوبیولوژی گلشهر
7 : دكتر چنگیز زرین دفتر
متخصص اورولوژی
متخصص ارولوژیست
عظیمیه - ميدان آزادگان ، پایین تر از مسجد مهدویه
8 : دكتر احمد زرین
متخصص اورولوژی
متخصص نورولوژی
طالقانی - چهارراه طالقاني ، بطرف آزادگان جنب داروخانه چلنگر
9 : دكتر كیاندخت گردیز
متخصص اورولوژی
متخصص پاتولوژی
میدان سپاه - روبروی مخابرات
10 : دكتر مهدی عبدالهی نژاد
متخصص اورولوژی
متخصص ایمونولوژی
گوهردشت - خيابان اصلی بین خيابان 5و 6 شرقی ش 186