بانک اطلاعات مشاغل کرج
درمانگاه کرج
11 : درمانگاه ميلاد نور
درمانگاه
داخلي ، جراحي ، دندانپزشكي ، مامايي ، پزشك عمومي ، ديابت
خيابان بهار - روبروی بانک رفاه بن بست هفت مهر
12 : درمانگاه فارابي
درمانگاه
داخلي ، دندانپزشكي ، مامايي ، پزشك عمومي ، اطفال ، جراحي عمومي ، زنان
ميان جاده بلوارباغستان روبروي اداره برق
34450444 - 34450446
13 : درمانگاه حنانه
درمانگاه
اورژانس ، داخلي ، عمومي ، دنداپزشك ، عمل سرپايي ، مامايي ، آزمايشگاه
بلوارجمهوري اسلامي جنوبي بين ميدان والفجروامام خميني جنب هيئت انصار
14 : درمانگاه خيريه صديقه ملت
درمانگاه
دندانپزشكي ، داخلي ، زنان ، پزشك عمومي ، تر ك اعتياد
دهقان ویلا 2 - خ 5 غربي
15 : درمانگاه مركزي ارم
درمانگاه
دندانپزشكي ، داخلي ، مامايي ، پزشك عمومي
جاده ملارد - خ اهري شهرك ارم خ ياسمن غربي
36650617 - 21
16 : درمانگاه دكتر حيدري
درمانگاه
داخلي ، جراحي ، مامايي ، پزشك عمومي
گوهردشت - رجايي شهربلواررستاخيز خ احداثي31
34400899 - 34463231 - 34441451
17 : درمانگاه مركزي واريان شهر
درمانگاه
داخلي ، دندانپزشكي ، مامايي ، پزشك عمومي ، اطفال
كرج واريان شهر(رزكان نو)بلواراميركبير
18 : درمانگاه دكتر خالقي
درمانگاه
داخلي ، جراحي ، دندانپزشكي ، زنان ، مامايي
فردیس - كانال غربي چهارراه دهكده
19 : درمانگاه زندان قزلحصار
درمانگاه
داخلي ، جراحي ، دندانپزشكي ، پوست ، داخلي ، ارتوپدي ، گوش ، حلق بيني ، چشم
کیانمهر - قزلحصار زندان قزلحصار
33265051 - 3 - 33265027
20 : درمانگاه جامع
درمانگاه
داخلي ، جراحي ، دندانپزشكي ، زنان ، مامايي ، پوست ، اطفال ، روانپزشكي ، اپتومتر
فاز 4 مهرشهر - بلواررزهبان 403غربي داخل كوچه بانك ملت پ4
33507897 - 33510009