بانک اطلاعات مشاغل کرج
مراکز بهداشت کرج
11 : راشته
مراکز بهداشت
واكسيناسيون ، بهداشت محيط و مدارس ، درمانهاي ساده ، بهداشت خانواده ، آموزش ديابت
اشتهارد - سمت چپ جنب پاسگاه پليس راه جديد روستاي راشته
12 : بيلقان
مراکز بهداشت
بهداشتي ، خانواده ، مدارس ، مواد غذايي ، بهداشت آب ، خدمات درماني سرپايي ، واكسي
جاده چالوس - كيلومتر 5 شهرك بيلقان خيابان سازمان آب
13 : آدران
مراکز بهداشت
مركز بهداشت
جاده چالوس - كيلومتر 19 جنب مخابرات روستاي آدران
14 : شهيد محمد حسن آسارايي
مراکز بهداشت
مركز بهداشت
جاده چالوس - كيلومتر 40 روستاي آسارا
15 : آيگان
مراکز بهداشت
مركز بهداشت
جاده چالوس - قبل از سيرا سمت چپ جاده فرعي اويزر روستاي آيگان
16 : رحمانيه
مراکز بهداشت
پزشك عمومي ، واكسن ، مامايي
اشتهارد - جاده اشتهارد نرسيده به اشتهارد سمت راست جاده روستاي رحمانيه
17 : شهداي حصارك بالا
مراکز بهداشت
پزشكي ، دندانپزشكي ، مامايي ، آزمايشگاه
حصارک بالا - بلوار رازي روبروي آزمايشگاه رازي
18 : گلستان (قره آغاج)
مراکز بهداشت
تنظيم خانواده ، مامايي ، كودكان ، واكسيناسيون
مهرشهر - بلوار ارم گلستان 1 انتهاي گلستان جنب پارك
19 : شهيد ملاحسني
مراکز بهداشت
پزشك عمومي ، دندانپزشكي ، مامايي ، داروخانه
اشتهارد - خيابان اصلي نرسيده به ميدان معلم دست راست جنب بانك ملي
20 : شهداي كوهك
مراکز بهداشت
پزشك عمومي ، دندانپزشكي ، مامايي ، واكسيناسيون
جاده مخصوص - كيلومتر 12 شهرك اميرآباد كوهك