بانک اطلاعات مشاغل کرج
دفاتر ازدواج و طلاق کرج
1 : شماره 55
دفاتر ازدواج و طلاق
دفتر ازدواج و طلاق
محمد شهر - ولدآباد بزرگ خيابان اميركبير نرسيده به ميدان توحيد نبش كوچه 12
2 : شماره 64
دفاتر ازدواج و طلاق
دفتر ازدواج و طلاق
محمد شهر - خيابان اصلي مقابل بانك صادرات ساختمان ثامن الائمه
3 : شماره 96
دفاتر ازدواج و طلاق
دفتر ازدواج و طلاق
فردیس - بين فلكه سوم و كانال نبش خيابان نهم غربي قديم پلاك 3
4 : شماره 19
دفاتر ازدواج و طلاق
دفتر ازدواج و طلاق
ساير مناطق - حصارك بلوار شهيد بهشتي نبش خيابان انقلاب
5 : شماره 34
دفاتر ازدواج و طلاق
دفتر ازدواج و طلاق
ساير مناطق - ميدان امام پاساژ كمالي طبقه دوم
6 : شماره 39
دفاتر ازدواج و طلاق
دفتر ازدواج و طلاق
ساير مناطق - حصارك روبروي مسجد جامع پاساژ رضا طبقه فوقاني جنب دفتر 52 اسناد
7 : شماره 41
دفاتر ازدواج و طلاق
دفتر ازدواج و طلاق
خيابان بهشتي - خيابان فاطميه پلاك 62
8 : شماره 45
دفاتر ازدواج و طلاق
دفتر ازدواج و طلاق
ميدان شهدا - خيابان بهار ، خيابان حميد اديبي پلاك 86
9 : شماره 49
دفاتر ازدواج و طلاق
دفتر ازدواج و طلاق
ساير مناطق - فلكه اول رجايي شهر خيابان يكم غربي پلاك 33
10 : شماره 52
دفاتر ازدواج و طلاق
دفتر ازدواج و طلاق
ميانجاده - بلوار امام خميني نبش كوچه 16 ساختمان ياشار پلاك 177 طبقه 1