بانک اطلاعات مشاغل کرج
پارک و فضای سبز کرج
1 : دولت آباد
دولت آباد - خيابان اصلي ابوسعيد
2 : ميلاد
ورودي مهرويلا
3 : لچكي يوسفي
خيابان مظاهري , جنب مخابرات
4 : هجرت
كوي كارمندان جنوبي , پشت موسسه زبان ايران
5 : انصار
بلوار سرداران مقابل خدمات شهري منطقه , 9
6 : چهارصد دستگاه
جنب استخر دانش
7 : سهروردي
خيابان سهروردي جنب ديوار دانشكده
8 : شب بو
زمين هاي خانم انصاري , بازار والفجر
9 : بادي
ضلع جنوب غربي بوستان جهان
10 : دانش
چهارصد دستگاه - پشت سالن استخر دانش