بانک اطلاعات مشاغل کرج
پارک و فضای سبز کرج
1 : دولت آباد
مهرويلا - دولت آباد ، خيابان اصلي ابوسعيد
2 : ميلاد
ساير مناطق - ورودي مهرويلا
3 : لچكي يوسفي
ساير مناطق - خيابان مظاهري ، جنب مخابرات
4 : هجرت
ساير مناطق - كوي كارمندان جنوبي ، پشت موسسه زبان ايران
5 : انصار
ساير مناطق - بلوار سرداران مقابل خدمات شهري منطقه ، 9
6 : چهارصد دستگاه
ساير مناطق - جنب استخر دانش
7 : سهروردي
ساير مناطق - خيابان سهروردي جنب ديوار دانشكده
8 : شب بو
ساير مناطق - زمين هاي خانم انصاري ، بازار والفجر
9 : بادي
ساير مناطق - ضلع جنوب غربي بوستان جهان
10 : دانش
میدان سپاه - چهارصد دستگاه ، پشت سالن استخر دانش