بانک اطلاعات مشاغل کرج
مهمان پذیر کرج
1 : پیروزی
مهمان پذیر
مهمانپذير
خ شهید بهشتی خ دکتر همایون جنب دفتر خدمات مسافرتی قالیچه پرنده
2 : حافظ
مهمان پذیر
مهمانپذير
خيابان شهيد بهشتي - نرسيده به پاساژ آزادي روبروی بانک رفاه کوچه صفا
32224506 - 32248264
3 : تهران
مهمان پذیر
مهمانپذير
میدان امام خمینی پ 101
4 : قائم
مهمان پذیر
مهمانپذير
خيابان شهید بهشتی خيابان ادهم پلاك 181