بانک اطلاعات مشاغل کرج
پانسیون های کرج
1 : یکتا
پانسیون های
پانسيون
گوهردشت - رجائی شهر خ 12 فاز 3 بلوک 1 پ 34
2 : سمیه
پانسیون های
پانسيون
گوهردشت - رجائی شهر بلوار موذن فاز 2 پ 69 جنب آموزشگاه رانندگی آزادی
3 : فائزه
پانسیون های
پانسيون
گوهردشت - رجائی شهر بلوار انقلاب فاز 3 بلوک 3 خ 11 پ 26
4 : رومینا
پانسیون های
پانسيون
گوهردشت - رجائی شهر خ 15 غربی فاز 3 بلوک 1 شماره 33 جنوبی
5 : پدیده
پانسیون های
پانسيون
گوهردشت - رجائی شهر بلوار موذن تقاطع شهرداری پ 18
34448033 - 34436840
6 : فرخ
پانسیون های
پانسيون
گوهردشت - رجائی شهر خ 14 فاز 3 ش 46 ب 3 ش 49
34304060 - 34304070