بانک اطلاعات مشاغل کرج
مراکز بهداشت کرج
21 : سد اميركبير
مراکز بهداشت
پزشك عمومي ، دندانپزشكي ، مامايي ، داروخانه ، بهياري
جاده چالوس - كيلومتر 20 تاسيسات سد اميركبير
22 : سيرا
مراکز بهداشت
پزشك عمومي ، دندانپزشكي ، مامايي ، آزمايشگاه
جاده چالوس - كيلومتر 37 دست چپ نبش خيابان اصلي
23 : نساء
مراکز بهداشت
بهداشتي ، درماني
جاده چالوس - كيلومتر 62 جنب نيروي انتظامي نساء
24 : اخترآباد
مراکز بهداشت
واكسن ، مراقبت هاي بارداري ، معاينات مامايي و كليه خدمات پزشكي
آق تپه - شهرك قائم خيابان امام خميني كوچه 10 متري دانش پلاك 3
25 : ارم فرديس
مراکز بهداشت
مادران ، تنظيم خانواده ، خدمات مامايي
جاده ملارد - خيابان نيروگاه منتظر قائم شهرك ارم خيابان ارم كوچه لاله
26 : شاهين ويلا (نيمه وقت صبح)
مراکز بهداشت
پزشكي ، دندانپزشكي ، مامايي ، واكسن
شاهين ويلا - 9 غربي جنب خيابان قلم
27 : فرخدشت
مراکز بهداشت
واكسن ، مامايي ، قد و وزن ، پزشك مدارس
ماهدشت - جاده ماهدشت بعد از محمدشهر سه راه زيبادشت جاده زيبادشت شهرك فرخدشت درمانگاه كاشاني
28 : مشكين دشت
مراکز بهداشت
پزشكي ، دندانپزشكي ، مامايي ، آزمايشگاه ، واكسن
مشکین دشت - پشت پارك فدك جنب مخابرات
29 : وليعصر
مراکز بهداشت
پزشكي ، دندانپزشكي ، مامايي ، واكسن ، بهداشت محيط
جاده ملارد - ميدان انبار نفت گلستان 20
30 : شهداي گرمدره
مراکز بهداشت
پزشكي ، دندانپزشكي ، واكسن
جاده مخصوص - كيلومتر 12 جنب روغن موتور فتح المبين خيابان ده متري مهديه روبروي مسجد المهدي