بانک اطلاعات مشاغل کرج
هتل کرج
1 : دیزین
هتل
هتل
جاده چالوس - كيلومتر 75، 500 متر بعد از گچسر
35212978 - 35212979
2 : آزادی گچسر
هتل
هتل
جاده چالوس - کیلومتر 65
35282005 - 35282006 - 35282007
3 : سامان
هتل
هتل
خیابان دکتر بهشتی خیابان دکتر همایون
4 : مرمر
هتل
هتل
خیابان دکتر بهشتی نبش خیابان فروغی
32241530 - 32248447
5 : امیرکبیر
هتل
هتل
خیابان دکتر بهشتی خیابان فروغی
6 : گاجره
هتل
هتل
جاده چالوس - ولایت رود 2 كيلومتر قبل از هتل ديزين
35212273 - 35212227