بانک اطلاعات مشاغل کرج
هتل کرج
1 : دیزین
هتل
هتل
عظیمیه - جاده چالوس ، كيلومتر 75 ، 500 متر بعد از گچسر
2 : آزادی گچسر
هتل
هتل
عظیمیه - جاده چالوس ، کیلومتر 65
3 : سامان
هتل
هتل
ساير مناطق - خیابان دکتر بهشتی خیابان دکتر همایون
4 : مرمر
هتل
هتل
ساير مناطق - خیابان دکتر بهشتی نبش خیابان فروغی
5 : امیرکبیر
هتل
هتل
ساير مناطق - خیابان دکتر بهشتی خیابان فروغی
6 : گاجره
هتل
هتل
عظیمیه - جاده چالوس ، ولایت رود 2 كيلومتر قبل از هتل ديزين