بانک اطلاعات مشاغل کرج
کارشناس مامایی کرج
2 : مریم علمی
کارشناس مامایی
کارشناس مامایی , ریس انجمن مامایی کرج
طالقانی - چهارراه طالقاني ، بلوار طالقانی شمالی ، پلاک 831 ، ساختمان سپید ، واحد 8
3 : ژاله ربیعی
کارشناس مامایی
کارشناس مامائی
فردیس - خيابان 16 متری صاحب الزمان (پمپ بنزین) بالای مسجدصاحب الزمان
4 : آیدا قوكاسیان
کارشناس مامایی
کارشناس مامائی
فردیس - بین سه راه حافظیه وفلكه اول خيابان چهارم جدید
5 : ناهید اسدی
کارشناس مامایی
کارشناس مامائی
ملارد - نبش پمپ بنزین ساختمان شفا
6 : آرمیتا یاوری
کارشناس مامایی
کارشناس مامائی
فردیس - نرسیده به پیک درمانگاه پارس
7 : پرستو مصباحی
کارشناس مامایی
کارشناس مامائی
فردیس - بین فلكه اول وسه راه حافظیه
8 : مریم چاوش زاده
کارشناس مامایی
کارشناس مامائی
محمد شهر - زیبادشت خيابان امام خمینی
9 : رویا تاجیک
کارشناس مامایی
کارشناس مامائی
ماهدشت - ساختمان امین
10 : معصومه برقی عین الدین
کارشناس مامایی
کارشناس مامائی
ماهدشت - ميدان آزادگان طبقه بالای داروخانه ماهدشت