بانک اطلاعات مشاغل کرج
مدارس راهنمایی پسرانه کرج
1 : معلم
مدارس راهنمایی پسرانه
مدرسه راهنمایی پسرانه غیر دولتی كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
مهرويلا - درختي ، روبروي پارك عطار پ 283
2 : البرز نو
مدارس راهنمایی پسرانه
مدرسه راهنمایی پسرانه غیر دولتی كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
گلشهر - خيابان درختي ، پلاک 39
3 : کميل
مدارس راهنمایی پسرانه
مدرسه راهنمایی پسرانه غیر دولتی كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
مهرشهر - فاز5 ، خيابان شقايق 3پ 1
4 : پرتو مهر
مدارس راهنمایی پسرانه
مدرسه راهنمایی پسرانه غیر دولتی كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
ساير مناطق - شهرداري و گلستان ، خيابان 112شرقي
5 : نويد
مدارس راهنمایی پسرانه
مدرسه راهنمایی پسرانه غیر دولتی كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
گلشهر - خ ارغوان شرقي ، پلاک 33
6 : افق
مدارس راهنمایی پسرانه
مدرسه راهنمایی پسرانه غیر دولتی كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
باغستان - خيابان 12 غربي قلم پلاك 15
7 : کميل
مدارس راهنمایی پسرانه
مدرسه راهنمایی پسرانه غیر دولتی كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
مهرشهر - فاز5 ، خيابان شقايق 3پ 1
8 : هدف
مدارس راهنمایی پسرانه
مدرسه راهنمایی پسرانه غیر دولتی كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
مهرشهر - کيانمهر ، خيابان گلستان 4 ، پ 12
9 : امام سجاد (ع)
مدارس راهنمایی پسرانه
مدرسه راهنمایی پسرانه غیر دولتی كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
مهرويلا - ميدان معلم خيابان بزرگهمرشرقي
10 : توحيد
مدارس راهنمایی پسرانه
مدرسه راهنمایی پسرانه غیر دولتی كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
مهرشهر - فاز 4 ، خيابان 402غربي پلاک 5