بانک اطلاعات مشاغل کرج
فنی و حرفه ای دخترانه کرج
1 : معرفت
فنی و حرفه ای دخترانه
مدارس دخترانه کار و دانش غيردولتي كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
گوهردشت - فاز 2 خيابان سوم پلاك 49
2 : گوهر
فنی و حرفه ای دخترانه
مدارس دخترانه کار و دانش غيردولتي كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
بلوار ملاصدرا - ملک شاه خيابان يازدهم رجائي شهر پلاك 63
3 : صبا
فنی و حرفه ای دخترانه
مدارس دخترانه کار و دانش غيردولتي كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
گوهردشت - خيابان هفتم شرقي
4 : كمال دانش
فنی و حرفه ای دخترانه
مدارس دخترانه کار و دانش راه دور غيردولتي كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
گوهردشت - رجائي شهر خيابان هفتم شرقي فاز 1 طبقه فوقاني صبا
5 : نور
فنی و حرفه ای دخترانه
مدارس دخترانه کار و دانش راه دور غيردولتي كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
جهانشهر - خيابان ناز
6 : نيک آفرين
فنی و حرفه ای دخترانه
مدارس دخترانه کار و دانش غيردولتي كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
گوهردشت - خيابان قائم (داريوش) جنب مسجد قائم پلاك 193
7 : گلستان
فنی و حرفه ای دخترانه
مدارس دخترانه کار و دانش غيردولتي كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
گوهردشت - کوي اتحاد فروردين شمالي پلاك 7
8 : آينده سازان 2
فنی و حرفه ای دخترانه
مدارس دخترانه کار و دانش مشارکت مردمی كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
فاز 4 مهرشهر - خيابان خانزاده
9 : فاطمة الزهرا (س)
فنی و حرفه ای دخترانه
مدارس دخترانه کار و دانش مشارکت مردمی كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
گوهردشت - رجائي شهر کوي داريوش چهار راه سوم جنب مدرسه حجاب
10 : شهداي شهرداري
فنی و حرفه ای دخترانه
مدارس دخترانه کار و دانش مشارکت مردمی كرج (ناحيه 2 آموزش و پرورش )
اكبرآباد - خ بهارستان
32815533 - 32802083