بانک اطلاعات مشاغل کرج
فنی و حرفه ای پسرانه کرج
1 : شهيد نامجو
فنی و حرفه ای پسرانه
مدارس پسرانه کار و دانش مشارکت مردمی كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
ندامتگاه قزلحصار
2 : کاردانش شهيد قاضي
فنی و حرفه ای پسرانه
مدارس پسرانه کار و دانش مشارکت مردمی كرج (ناحيه 4 آموزش و پرورش )
حصارک بالا - خ ايران زمين
3 : امام خميني (ره)
فنی و حرفه ای پسرانه
مدارس پسرانه کار و دانش مشارکت مردمی كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
مهرويلا - ميدان امام خميني (ره)
4 : علم و صنعت
فنی و حرفه ای پسرانه
مدارس پسرانه کار و دانش غیر دولتی كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
حسن آباد - اول بلوار ملا صدرا
5 : رجايي
فنی و حرفه ای پسرانه
مدارس پسرانه کار و دانش غیر دولتی كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
مهرويلا - ميدان مادر خيابان درختي بعد از سه راه تهران نبش کوچه بوعلي
6 : پاسارگاد كرج
فنی و حرفه ای پسرانه
مدارس پسرانه کار و دانش غیر دولتی كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
خيابان مطهري - خيابان ابوذر كوچه حر جنب آموزشگاه صدرا
7 : برنا فرهنگ
فنی و حرفه ای پسرانه
مدارس پسرانه بازرگاني و حرفه اي غير دولتي كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
محمد شهر - بلوار گلستانك خيابان آيت اله طالقاني هنرستان برنا فرهنگ
8 : زاگرس
فنی و حرفه ای پسرانه
مدارس پسرانه کار و دانش غیر دولتی كرج (ناحيه 1 آموزش و پرورش )
عظیمیه - ميدان پرستو
9 : بني هاشمي
فنی و حرفه ای پسرانه
مدارس پسرانه بازرگاني و حرفه اي غير دولتي كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش )
گوهردشت - رجائي شهر بلوار هشتم شرقي فاز 1 پلاك 25
10 : هنرستان امام جواد(ع)
فنی و حرفه ای پسرانه
مدارس پسرانه بازرگاني و حرفه اي غير دولتي كرج (ناحيه 3 آموزش و پرورش ) , , هنرس
درختی - میدان مادر ، خیابان خیام شرقی
32773738-32716388