کاردرمانی و گفتار درمانی سینا کرج آموزشگاه موسیقی اپرا کرج
ساندویچ آیدا کرج دکتر مهدی حیدری صفا کرج
منطقه :               محله : 

سالن همایش کرج

 • 1: مهدوي
  سالن همايش
  حسین آباد - ميدان شاه عباسي بعد از امام حسن به سمت چهارراه مصباح دانشكده و منابع طبيعي
  32224022 - 32224023 - 32224026
 • 2: كتابخانه مركزي
  سالن همايش
  ميدان شاه عباسي بعد از امام حسن به سمت چهارراه مصباح دانشكده و منابع طبيعي
  32224022 - 32224023 - 32224027
 • 3: شهداي البرز
  سالن همايش
  خیابان چالوس - بلوار ماهان روبروي باشگاه ميلاد استانداري البرز
 • 4: شهيد رجايي
  سالن همايش
  جهانشهر - بلوار ماهان روبروي باشگاه ميلاد استانداري البرز
 • 5: شهداي دولت
  سالن همايش
  جهانشهر - بلوار ماهان روبروي باشگاه ميلاد استانداري البرز
 • 6: فرديس
  سالن همايش
  فردیس - جاده ملارد روبروي نيروگاه منتظر قائم شهرداري منطقه 3
 • 7: عدل
  سالن همايش
  ميدان شاه عباسي بعد از امام حسن به سمت چهارراه مصباح دانشكده و منابع طبيعي
  32224022 - 32224023 - 32224025
 • 8: شهيد مطهري
  سالن همايش
  ميدان آزادگان بلوار امام رضا (ع) بلوار تربيت مربي بعد از سه راه حسن آباد مركز تربيت مربي
 • 9: دانشكده ادبيات شماره 1
  سالن همايش
  خيابان شهيد بهشتي انتهاي حصارك دانشگاه تربيت معلم
 • 10: شماره 2 طبقه سوم
  سالن همايش
  خيابان شهيد بهشتي انتهاي حصارك دانشگاه تربيت معلم
ثبت مرکز شما در گروه سالن همایش
  بالای صفحه