بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص بيماری عفونی کرج
1 : دکتر مهران ایزدی
بلوار دانش آموز جنب بیمارستان قائم پشت بانک صنعت و معدن ساختمان امین طبقه 2
2 : دکتر محمدعلی دادآفرین
45 متري گلشهر - سر درختی , ساختمان گلستان
3 : دکتر محمد مرآتیان
فلکه اول گوهردشت - ابتدای خيابان قائم شهر , پ 4
4 : دکتر ناصر نصیر تفرشی
ماهدشت - نبش میدان اصلی
5 : دکتر اسماعیل زینعلی
خيابان طالقاني - ک نسیم پلاك 467 و 5
6 : دکتر مهناز صنیع پی
بلوار طالقاني - نرسیده به چهاراه طالقانی ساختمان ایران زمین