بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص بيماری عفونی کرج
1 : دكتر مهران ایزدی
ساير مناطق - بلوار دانش آموز جنب بیمارستان قائم پشت بانک صنعت و معدن ساختمان امین طبقه 2
2 : دكتر محمدعلی دادآفرین
گلشهر - سر درختی ، ساختمان گلستان
3 : دكتر محمد مرآتیان
گوهردشت - فلکه اول گوهردشت ، ابتدای خيابان قائم شهر ، پ 4
4 : دكتر ناصر نصیر تفرشی
ماهدشت - نبش میدان اصلی
5 : دكتر اسماعیل زینعلی
طالقانی - ک نسیم پلاك 467 و 5
6 : دكتر مهناز صنیع پی
طالقانی - نرسیده به چهاراه طالقانی ساختمان ایران زمین