بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص چشم کرج
1 : دکتر بهرام علیائی
متخصص چشم
متخصص چشم
چهارراه طالقانی - جنب پست ساختمان امیدواحد 204
2 : دکتر حمید کرامتی
متخصص چشم
متخصص چشم
چهارراه طالقانی - ساختمان امیر واحد 102
3 : دکتر علیرضا ابراهیمی
متخصص چشم
متخصص چشم
چهارراه طالقانی - بالاتراز داروخانه بوشهری ساختمان پزشكان
4 : دکتر سیدعلی میردهقان
متخصص چشم
فوق تخصص قرنیه چشم
خيابان شهيد بهشتي - جنب اداره دارایی , ساختمان الزهرا طبقه اول
5 : دکتر رامین امینی
متخصص چشم
متخصص چشم
میدان آزادگان - روبروی اداره ثبت ساختمان ماهان و 4
6 : دکتر عباسعلی رفعتی
متخصص چشم
متخصص چشم
فردیس - تقاطع کانال جنب داروخانه فتحی
7 : دکتر اصغر هدایتی
متخصص چشم
متخصص چشم
فردیس - فلکه دوم نبش 3 شرقی
8 : دکتر منصور تیموری
متخصص چشم
متخصص چشم
خيابان شهيد بهشتي - ميدان شهدا , به طرف 4 راه طالقانی ساختمان 110
9 : دکتر امیر شمس
متخصص چشم
متخصص چشم
خيابان شهيد بهشتي - پلاك 594
10 : دکتر فاطمه حق بین
متخصص چشم
متخصص چشم
خيابان شهيد بهشتي - نرسیده به چهارراه طالقانی ساختمان جنب بانك سپه پزشكان ایران زمین