بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص ارتوپدی کرج
1 : دکتر محسن توکلی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
چهارراه هفت تير - نبش لاله 3مرکز تصویربرداری نور طقه دوم
2 : دکتر احد پورملک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
چهارراه طالقانی - جنب هلال احمر
3 : دکتر شهرام شیروانی بروجنی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
سه راه گوهردشت - كارمندان شمالی كوچه اول شرقی
4 : دکتر افشین ماهیار
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
45 متري گلشهر - نبش شقایق ساختمان پزشكان گلشهر
5 : دکتر رامتین روحی پور معلائی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
چهارراه طالقانی - ساختمان سبز
6 : دکتر عامر عبادی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
خيابان شهيد بهشتي - ساختمان پزشكان نیلوفر
7 : دکتر علی اكبر روحانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
چهارراه طالقانی - كوچه بهروز
8 : دکتر آرمان معینی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
چهارراه طالقانی - طالقانی شمالی ک نسیم ساختمان زرین
9 : دکتر کامبیز الهیان فر
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
چهارراه طالقانی - ابتدای طالقانی شمالی ک نسیم ساختمان کیمیا ط3 و5
10 : دکتر علی مصطفوی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
چهارراه طالقانی - كوچه یادگاری ساختمان استقلال