بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص جراحی عمومی کرج
1 : دکتر کاظم قاسمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
فردیس - نرسیده به فلکه 3 مجتمع ولی عصر طبقه 2
2 : دکتر بهرام خسرویانی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
ماهدشت - ميدان آزادگان ساختمان امین طبقه 3
3 : دکتر مجتبی حاجی صفرعلی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
خيابان شهيد بهشتي - نرسیده به برج زرین گل طبقه 1
4 : دکتر تقی شاكری راد
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
خيابان طالقاني - روبروی داروخانه دكتر چلنگر
5 : دکتر فریدون معظمی وحید
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
خيابان شهيد بهشتي - نرسیده به چهاراه طالقانی ساختمان سینا
6 : دکتر نیره خدابنده
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
چهارراه طالقانی - كوچه ش یادگاری پلاك 110
7 : دکتر غلامعلی مهاجرین
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
خيابان شهيد بهشتي - اول كوی یادگاری ساختمان استقلال
8 : دکتر محمد سعید صحت
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
چهارراه طالقانی - روبروی داروخانه چلنگر
9 : دکتر محمد بهرامی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
چهارراه طالقانی - ساختمان پردیس
10 : دکتر امیر طاهری
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
خيابان شهيد بهشتي - ساختمان آرش روبروی بیمارستان امام