بانک اطلاعات مشاغل کرج
متخصص جراحی عمومی کرج
1 : دكتر مسعود مهاجر
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
طالقانی - چهارراه طالقاني ، کوچه گلها بنای ماندگار
2 : دكتر حسین توسل
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
طالقانی - چهارراه طالقاني ، 14متری یادگاری ، ساختمان گلایل ، طبقه همكف
3 : دكتر علیرضا خاک نژاد
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
طالقانی - چهارراه طالقاني ، خيابان یادگاری
4 : دكتر حمیدرضا سالاری
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
طالقانی - چهارراه طالقاني ، ساختمان پزشكان ایرانیان
5 : دكتر احمد غفاری
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
ميدان شهدا - بین بهار و قزوینی
6 : دكتر مریم آزادپور
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
گوهردشت - سه راه گوهردشت ، ساختمان سجادیان
7 : دكتر نادر نوری
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
طالقانی - جنوبی ، جنب كوی مصطفی خمینی ، ساختمان پزشكان طالقانی ، طبقه 4
8 : دكتر رامین هومند
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
هفت تير - ساختمان یاس طبقه 2
9 : دكتر فرامرز شاهرخی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
گلشهر - خيابان 45 متری گلشهر ، درمانگاه دكتر شاهرخی
10 : دكتر فرهاد امیری
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
گلشهر - 45 متری گلشهر درمانگاه دکتر شاهرخی