بانک اطلاعات مشاغل کرج
دانشگاه کرج
1 : دانشگاه علمي كاربردي كوشا
دانشگاه
علمي كاربردي
محمد شهر - جاده ماهدشت روبروي خيابان پدم انتهاي خيابان
36312525 - 36312727
2 : مزرعه آموزشي ماهدشت
ماهدشت - ميدان امام بلوار كشاورز مزرعه منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي
3 : دانشكده كشاورزي
مهرشهر - بلوار ارم خيابان آزادي
4 : دانشگاه سما
شهرک اوج - انتهاي خيابان نواب 11
5 : دانشگاه پيام نور ماهدشت
دانشگاه
پيام نور
ماهدشت - خيابان بي بي سكينه كوچه نسترن
37309696 - 37309555
6 : دانشگاه پيام نور كرج
دانشگاه
پيام نور
مصباح - بلوار امامزاده حسن بعد از چهارراه مصباح نرسيده به ميدان استاندارد كدپستي 3157836899
7 : دانشگاه پيام نور محمدشهر
محمد شهر - خيابان اميركبير جنب چلوكبابي آذربايجان
8 : دانشگاه پيام نور اشتهارد
دانشگاه
پيام نور
اشتهارد - اشتهارد بلوار آيت الله خامنه اي
37728801 - 37728802
9 : دانشگاه هنر
دانشگاه
سراسري
میدان نبوت - بلوار نبوت خيابان بوعلي
10 : دانشگاه تربيت معلم
دانشگاه
سراسري
حصارک بالا - ميدان دانشگاه