دکتر عباس نوروزی کرج دکتر مژگان بهامین پور کرج
 نمایندگی مدیران خوردو  کرج دکتر مهدی حیدری صفا کرج

بهترين مهد كودك و پيش دبستاني كرج کرج

مهدکودک و پیش دبستا مهدکودک و پیش دبستانی تخصصي  انگليسي باغ فرشتگان کرج    
  بالای صفحه