نان و شیرینی شازده کرج آموزشگاه طراحی نقاشی سعید‎ کرج
ساندویچ آیدا کرج رستوران قائم کرج

حمام اختصاصی کرج

مرکز اپیلاسیون عظیم مرکز اپیلاسیون عظیمیه (بیدا) کرج    
  بالای صفحه