استخر شریعتی

لطفا هنگام تماس بگویید که شما را در کرج تبلیغ دیده ایم !
آدرس :
مصباح ، ميدان استاندارد ، بلوار استاندارد ، روبروي موسسه استاندارد ، مجموعه ورزشی شریعتی

توضیحات

استخر

کامنت ها

استخر در محدوده مرکز شهر
پارک آبی دانش محدوده مرکز شهر
استخر سوم خرداد محدوده مرکز شهر
پخش لوازم شنا محدوده مرکز شهر
جستجو
بنرهای تبلیغاتی
آمار بازدید