دکتر ابوالفضل آفریده

لطفا هنگام تماس بگویید که شما را در کرج تبلیغ دیده ایم !
آدرس :
چهارراه طالقانی شمالی ، دومین بن بست شمالی ، طبقه ی فوقانی دندانپزشکی

توضیحات

کامنت ها

متخصص بیهوشی در محدوده مرکز شهر
دکتر محمد الموتی محدوده مرکز شهر
دکتر ساسان سماواتیان محدوده مرکز شهر
دکتر الهیار شادمهری محدوده مرکز شهر
جستجو
بنرهای تبلیغاتی