بلوارشهيد بهشتي ، حصارک ، روبروي موسسه سرم سازي رازي
کيلومتر 22 جاده مخصوص کرج ، ابتداي شهر گرمدره ، نبش کوچه شهيد براتي ، نرسيده به شهرداري
ميدان امام حسين ، بلوار هفت تير ، نبش کارخانه قند
طالقاني شمالي ، شمال شرقي ميدان آزادگان
45متري گلشهر ، بين بلوار محمدي و خيابان جنيدي
جستجو
بنرهای تبلیغاتی