خیابان شهید بهشتی ، به سمت میدان شهدا ، ابتدای خیابان فروغی
جاده کرج به چالوس ، کیلومتر 65 ، بعد از گچسر ، دوراهی دیزین ، نرسیده به پیست دیزین
خیابان شهید بهشتی ، ابتدای فروغی ، کوچه سلیمی
ابتدای خیابان شهید بهشتی ، خیابان دکتر همایون
کیلومتر 65 جاده چالوس ، محله گچسر
کیلومتر 65 جاده کرج ، جاده چالوس ، بعد از دو راهی گچسر ، منطقه اسکی دیزین
جستجو
بنرهای تبلیغاتی