بلوار آيت ا... خامنه ای،جنب ميدان بسيج
جاده محمد شهر، سه راهی عباس آباد
ميدان استاندارد، شيخ آباد ، تعاونی کاميونداران
گلزار شرقی ،جنب زمين فوتبال (آتش نشانی )، منطقه 5
رجايی شهر ، بلوار ماهان، تقاطع بلوار استقالل
جاده ملارد، به طرف فاز 2 انديشه، روبروی خيابان 22 شرقی
مشکين دشت ،ابتدای جاده خوشنام،بزرگراه خاتم االنبيا ، نرسيده به ميدان خاتم االنبيا
جاده هشتگرد ، بين پل کردان و سه راه تهراندشت، روبروی رنگ درخشش
هشتگرد قديم ،جاده جاده نظر آباد ، بعد از ميدان سپاه
فرديس ، خیابان کانال ، بين خیابان 13 متری طالقانی و نسترن غربی (نبش خیابان شهرك خانه وخیابان شهرك ناز)
جستجو
بنرهای تبلیغاتی