میدان سپاه و بین خیابان کسری ، روبروی مخابرات ، برج طاق کسری
خیابان شهید بهشتی ، بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی
چهارراه طالقانی ، جنب اداره پست مرکزی
چهاراه طالقانی ، به سمت میدان شهدا ، بعد از زیرگذر
چهارراه طالقانی ، به سمت میدان شهدا ، جنب بانک آینده
چهار راه طالقانی جنوبی ، جنب ایستگاه درختی
بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا ، جنب بانک انصار
خیابان شهید بهشتی ، جنب زیرگذر چهار راه طالقانی
چهارراه طالقانی ، ابتدای خیابان طالقانی جنوبی ، روبروی پارکینگ طبقاتی
خیابان شهید بهشتی ، بین میدان شهدا و طالقانی ، طبقه ی فوقانی داروخانه دی
جستجو
بنرهای تبلیغاتی