خیابان شهید بهشتی - حد فاصل خیابان فاطمیه تا خیابان امیری
عظیمیه - میدان طالقانی -جنب شهرداری منطقه 1
خیابان شهید بهشتی - جنب بیمارستان تأمین اجتماعی
شاهین ویلا -بنیاد - چهاراه 22 بهمن - اوایل 22 بهمن
انتهای باغستان - باغستان غربی - لاله 2
انبار نفت - جاده شهریار - شهرك وحدت - بلوار كلانتری یا بلوار كارخانه یخ
فاز 4 مهرشهر - انتهای خیابان شهید بابایی
فردیس -بعد از فلكه سوم غربی - كوچه 14 قدیم شرقی
شهرک بنفشه میدان اكبر آباد - خیابان استقلال پایین تر از پمپ گاز
فردیس، بعد از فلکه سوم غربی، کوچه چهاردهم شرقی
جستجو
بنرهای تبلیغاتی