خیابان شهید بهشتی - حد فاصل خیابان فاطمیه تا خیابان امیری
عظیمیه - میدان طالقانی -جنب شهرداری منطقه 1
خیابان شهید بهشتی - جنب بیمارستان تأمین اجتماعی
شاهین ویلا -بنیاد - چهاراه 22 بهمن - اوایل 22 بهمن
انتهای باغستان - باغستان غربی - لاله 2
انبار نفت - جاده شهریار - شهرك وحدت - بلوار كلانتری یا بلوار كارخانه یخ
جستجو
بنرهای تبلیغاتی
آمار بازدید