ایستگاه متروی گلشهر در خط ۵ مترو تهران است. این ایستگاه در ۴۵ متری گلشهر کرج است. ، مساحت فضا سرپوشیده این ایستگاه بالغ ب
خیابان اختر غربی
ایستگاه متروی کرج ، در جنوب شرقی شهر کرج و در ضلع جنوب غربی پل بزرگراه کرج-فردیس و آزادراه کرج-قزوین در میدان شهید سلطان
میدان شهید سلطانی
شمال آزادراه تهران کرج - جنب اردوگاه آموزشی قدس
کیلو متر 27 جاده مخصوص کرج-ضلع جنوبی آزاد راه تهران -کرج
جستجو
بنرهای تبلیغاتی
آمار بازدید