خيابان شريعتي ، روبروي سازمان آب اسلام آباد ، فرهنگسراي غدير
حصارک ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
ميدان شاه عباسي ، بعد از امام حسن ، به سمت چهارراه مصباح ، دانشكده و منابع طبيعي
چهارراه طالقاني ، بعد از پل زيرگذر ، روبروي ساختمان هلال احمر ، تالار شهيدان نژاد فلاح
چهارراه طالقاني ، بعد از پل زيرگذر ، روبروي ساختمان هلال احمر ، تالار شهيدان نژاد فلاح
چهارراه طالقاني ، بعد از پل زيرگذر ، روبروي ساختمان هلال احمر ، تالار شهيدان نژاد فلاح
چهارراه طالقاني ، بعد از پل زيرگذر ، روبروي ساختمان هلال احمر ، تالار شهيدان نژاد فلاح
چهارراه طالقاني ، بعد از پل زيرگذر ، روبروي ساختمان هلال احمر ، تالار شهيدان نژاد فلاح
ميدان شاه عباسي ، بعد از امام حسن ، به سمت چهارراه مصباح ، دانشكده و منابع طبيعي
ميدان شاه عباسي ، بعد از امام حسن ، به سمت چهارراه مصباح ، دانشكده و منابع طبيعي
ميدان شهدا ، ميدان شاه عباسي ، بعد از امام حسن ، به سمت چهارراه مصباح ، دانشكده و منابع طبيعي
بلوار ارم ، روبروي كاخ شمس ، خيابان آزادي دانشكده كشاورزي
عظیمیه ، ضلع شمالی میدان مهران ، خیابان ندای شمالی ، بوستان 19
جستجو
بنرهای تبلیغاتی