متخصص بیماریهای عفونی و تب دار مشاوره بیماریهای عفونی و آمیزشی
بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا ، طبقه ی فوقانی داروخانه دی
کرج ، طالقانی جنوبی ، نرسیده به هفتم تیر ، کوچه قیام ، جنب بانک اقتصاد نوین ، ساختمان گل ها ، پلاک 5 ، واحد 21
میدان شهدا ، خیابان شرع پسند ، کوچه ی طاهری ، ساختمان پزشکان بهار ، واحد 13
بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی ، ساختمان نیلوفر ، طبقه ۵ ، واحد ۱۸
چهارراه طالقانی ، ساختمان زرین ، واحد 5
مهرویلا ، بین خروجی تهران و میدان مادر ، خیابان درختی ، ساختمان پارس ، جنب ساختمان آبی
بلوار دانش آموز ، جنب بیمارستان قائم ، خیابان حیدر خانی ، نبش کوچه سیزدهم ، ساختمان امین ، طبقه دوم
بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی ، برج رازی ، طبقه 9 ، واحد92
چهاراه طالقانی ، برج آرین ، طبقه 10 ، واحد28
خیابان شهید بهشتى ، بین میدان شهدا و چهار راه طالقانى ، ساختمان پزشکان ایران زمین
جستجو
بنرهای تبلیغاتی