مراکز بهداشت کرج

لینک با موفقیت کپی شد.
انتخاب محله
ماهدشت ، انتهاي خيابان سردار آباد ، روستاي احمدآباد
مصباح ، روبروي درب جنوبي دانشگاه
مراکز بهداشت
خيابان بهشتي ، بعد از چهارراه طالقاني چهار صد دستگاه جنب استخر دانش درمانگاه شهيد راست روش
گوهردشت ، فلكه اول ، خيابان يكم ، روبروي مسجد حضرت ابوالفضل
فردیس ، كانال غربي ، روبروي سازمان فضاي سبز شهرداري
افزودن مراکز بهداشت پیشنهادی شما
مراکز بهداشت کرج
محله های مراکز بهداشت