موسسه خدمات مالی و حسابداری الوند محاسب البرز

لطفا هنگام تماس بگویید که شما را در کرج تبلیغ دیده ایم !
آدرس :
45 متری گلشهر ، روبروی خیابان درختی ،طبقه 4 بانک اقتصاد نوین ، واحد16 33532989

توضیحات

موسسه خدمات مالی و حسابداری الوند محاسب البرز
ارائه مشاوره مالی و مالیاتی ،تنظیم و تحریر دفاتر قانونی (کل ،روزنامه ،مشاغل)
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی و ارزش افزوده و تنظیم دفاعیه قانونی ،تنظیم گزارشات مدیریتی
تهیه ،نصب و آموزش صندوق مکانیزه اصناف (جواهرات ، آهن فروشان)

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید
بنرهای تبلیغاتی