مهرشهر کرج

لطفا اعلام کنید از سایت کرج تبلیغ آشنا شده اید.
مهرشهر کرج
ارسال پیام | وبسایت لینک با موفقیت کپی شد.
آدرس :
مهرشهر

توضیحات

مهرشهر در حال حاضر یکی از مناطق شهر کرج است. مهرشهر دارای دو خیابان اصلی"ارم" و "شهرداری" می باشد که در ابتدای خیابان ارم "باغ سیب" و در انتهای آن کاخ مروارید شمس پهلوی واقع شده است. مهرشهر به علت وجود باغ های فراوان در دور تا دور آن دارای آب و هوایی خنک می باشد.
علت اصلی که می توان برای این نامگذاری یافت این است که بنیانگذار مهرشهر-شمس پهلوی- به آیین مهرپرستی گروید و نام خود را از خدیجه به شمس(خورشید یا مهر) و نام همسرش نیز از عزت الله به مهرداد(هدیه خورشید) تغییر داد. نامگذاری منطقه مهرشهر که اول به خواست وی «مهردشت» نامیده شده بود هم به خاطر گرایش به مهرپرستی بود؛البته برخی از عوام،به دلیل این که آیین مهرپرستی یا میتراییسم چندان شناخته شده نیست سهواً تصور می کنند که شمس پهلوی به مسیحیت روی آورده بود.
آثار تاریخی و دیدنی
کاخ مروارید
تپه باستانی آق تپه یا تپه سفید
چند ویلای تاریخی مربوط به خانواده پهلبد
امامزاده طاهر (کرج)
کاخ انصاری

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید
افزودن محله های کرج پیشنهادی شما