صفحه منقضی شده است و ممکن است اطلاعات آن صحیح نباشند.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا

توضیحات

image6

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا

بخش فوق تخصصی درماتوپاتولوژی (پوست ،مو،ناخن)

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا با افتخار 20 ساله شد
دکتر رخساره یادگار
متخصص پاتوبیولوژی ، فوق تخصص درماتوپاتولوژی

دکتر محمود زارعی
دکترای علوم آزمایشگاهی
بخش های آزمایشگاه صبا
بخش فوق تخصصی درماتوپاتولوژی ( پوست و مو و ناخن )
بخش فوق تخصصی غربالگری تست پاپ اسمیر و THIN PREPبا دستگاه تین پرپ و تشخیص ویروس HPVبا دستگاه تخصصی APTIMA
بخش تخصصی پاتولوژی و سیتولوژی ( آسیب شناسی عمومی )
بخش تخصصی بیوشیمی و هماتولوژی و هورمون شناسی و میکروب شناسی با دستگاه های پیشرفته و به روز
انجام تستهای غربالگری دوران بارداری با همکاری ازمایشگاه نیلو ،ارمین ،پارس و مسعود تهران
بخش تخصصی قارچ شناسی
بخش تخصصی طب کار و سلامت شغلی
ساعت کاری
شنبه ۰7:۰۰ تا 20:۰۰
یکشنبه ۰7:۰۰ تا 20:۰۰
دوشنبه ۰7:۰۰ تا 20:۰۰
سه شنبه ۰7:۰۰ تا 20:۰۰
چهارشنبه ۰7:۰۰ تا 20:۰۰
پنج شنبه ۰7:۰۰ تا 13:۰۰
جمعه تعطیل

کامنت ها

خسرو
سلام ، کدام یک از تستهای تشخیصی میتوانند با اطمینان وجود و یا عدم وجود مونگولیسم را نشان دهند؟
آزمایشگاه در محدوده مرکز شهر
آزمایشگاه ژنتیک پارس ژنوم محدوده مرکز شهر
مرکز مشاوره پزشکی ژنتیک دکتر صابری محدوده مرکز شهر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی محدوده مرکز شهر
مرکز پزشکی هسته ای شفا محدوده مرکز شهر
آزمایشگاه ژنتیک دکتر بیدکی محدوده مرکز شهر
جستجو
بنرهای تبلیغاتی
آمار بازدید