نام مدیر سینما: داوود یاسینی ، ظرفیت : 350 صندلی
فردیس ، شهرک وحدت
تعداد سالن ها : 1 سالن با گنجایش 125 صندلی ، گنجایش کل سینما : 125 صندلی ،
فردیس ، بلوار بیات ، میدان پنجم
جستجو
بنرهای تبلیغاتی