مدیر سینما: آقای عرفان هاشمی
مهرشهر ، سه راه شهرداري ، بلوار دانش
جستجو
بنرهای تبلیغاتی